Skip links

Project แบรนด์ Panda18Tea

โปรเจค แบรนด์ Panda18Tea – แฟรนไชส์ชานมไข่มุก จุดเริ่มต้นกระแส ชาไข่มุก 19 บาท ในปี 2553 ที่มาแรงและเกิดแฟรนไชส์ มากมาย โปรแจคนี้จึงเกิดขึ้นเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของตลาด เพื่อเป็นตัวเลือกในแบรนด์ชา 19 บาท นั่นเอง

แผนการดำเนินงาน

เริ่มต้นโปรเจค ด้านการวาง Concept และการออกแบบ Logo รวมถึงควบคุม Brand Direction, Mood and Tone และการใช้งาน CI

Panda18 Logo Design
Panda18 Uniform

Step 1 : Product Strategy

จัดการ List รายชื่อเมนู เทสรสชาติสินค้า และเข้าสู่การถ่ายภาพสินค้า เพื่ออกแบบเมนูเครื่องดื่มที่เป็น SIgnature ของแบรนด์

Step 2 : งานส่วน Branding และ AW

จัดเมื่อได้ภาพสินค้า ต้นแบบแล้ว ก็มาลงงาน AW เพื่อกำหนดทิศทางของแบรนด์ ด้วย Element ของเรา 

ออกแบบ Menu Panda18
ออกแบบ Menu Panda18
ออกแบบ Menu Panda18
ออกแบบ Menu Panda18
ออกแบบ Menu Panda18
ออกแบบ Menu Panda18

Step 3 : Package Franchise

ออกแบบ Kiosk รูปแบบการบริการ การตั้งราคาขายและภาพรวมของ Product

แบบ 3D Design
แบบ 3D Design
แบบ 3D Design
แบบ 3D Design

Step 4 : สร้างสาขาตัวอย่าง

ลงพื้นที่หน้างานจริง ติดต่อประสานงานกับพื้นที่เพื่อ ขอรายละเอียดเพื่อใช้ในงานออกแบบ ทั้งงาน Out Door และงานพื้นที่ภายในห้าง

การสื่อสารการตลาด

โจทย์การสื่อสารการตลาด เริ่มจาการสร้าง Branding ภาพลักษณ์ รวมถือสื่อที่ออกไปและการจัดการหน้าร้าน โดยใช้กลยุทย์ Cute Marketing

Charector Design

Social Marketing

สร้างตัวตนผ่านสื่อ Social Media ด้วยการสร้าง Website : www.panda18tea.com และสร้าง Facebook, Line, IG

สร้าง Facebook Page
Manage Facebook Ads

WEB Design

ออกแบบเว็บไซต์ ww.panda18tea.com เป็นเว็บไซต์บริษัทผ่าน thirdparty

Charector Design
This website uses cookies to improve your web experience.